Naši partneri Deveho Consulting Group

Sage Logo

Prostredníctvom svojich inovatívnych technológií, odborných znalostí a kreativity svojich zamestnancov Sage pomáha firmám po celom svete a prispieva k ich úspechu.  Sage ponúka nový pohľad na podnikanie a poskytuje svojim zákazníkom energiu, skúseností a technológie potrebné pre inšpiráciu a úspech.

Sage: Základné fakty a čísla

0
zamestnancov v 23 krajinách
Viac ako
0
miliónov
zákazníkov po celom svete
0
partnerských predajcov a integrátorov
0
milióna
zmlúv podpory a 36.000 hovorov za deň

Deveho partnerstvá

Sage Golf partners

Value-Added Reseller s akreditáciou na vysokej úrovni

Sme Sage Development Partner zabezpečujúci štandardné lokalizačné aktivity v rámci Enterprise Management (v minulosti Sage X3) . Ako člen Early Adopter Programme (EAP), úzko spolupracujeme s centrom Sage R&D vo veľmi skorom štádiu vývoja nových verzií Enterprise Management (v minulosti Sage X3) .

Celosvetový partneri

V rámci našej siete partnerstiev, máme zmluvy s hlavnými distribútormi Enterprise Management (v minulosti Sage X3) v USA, Ázii, Afrike a Oceánii a tým pádom vieme poskytnúť podporu pre vaše projekty poskytnutím globálneho riešenia.

logo-ovh

OVH je tretí najväčší poskytovateľ hostingu na svete, ktorý ponúka inovatívne produkty a služby, vlastnú celosvetovú sieť, kontinuálne výskum, vývoj a odborných pracovníkov s vysoko kvalitným zákazníckym servisom.

OVH: Základné fakty a čísla

0
serverov
0
dátových centier
0
krajín
0
miliónov
webových aplikácií, ktorých sú hostiteľom

Deveho partnerstvá

V rámci partnerského programu, Deveho distribuuje rozsah OVH IT služieb pre podniky: web hosting virtuálnych dátových centier, dedikované servery, úložné riešenia a xDSL a VoIP. Všetky služby ťažia z neustálych inovácií a sú pravidelne obohacované o nové funkcie.

Globálna sieť a medzinárodný dosah OVH nám umožňuje dodávať služby bezchybnej kvality a ultra-zabezpečenej siete s garantovanou šírkou pásma.

Aurdros

Audros Technology je editorom Audros EDM a PLM riešenia venovaného manažmentu všetkých údajov a technických dokumentov v priebehu celého životného cyklu výrobku. Od roku 1993, Audros Technology poskytuje svoje vlastné jedinečné softvérové riešenia pre priemyselné podniky (najmä malé a stredné podniky). Riešenie Audros technológie pomáhajú spoločnostiam zlepšiť spoľahlivosť produktu, pomáhajú k zníženiu času potrebného na uvedenie na trh, rozvoju, inováciam a zvýšeniu spokojnosti zákazníkov.

Deveho partnerstvá

Audros EDM a PLM funkcie sú štandard v Enterprise Management (v minulosti Sage X3) , čím sa poskytuje spojenie medzi Enterprise Management (v minulosti Sage X3) riešením od Sage a všetkými vašimi technickými dátami (špecifikácie, 3D modely, výkresy, CAD, pozemky, atď.), aby bola zaistená optimálna integrácia medzi týmito systémami.

Audros pre Enterprise Management (v minulosti Sage X3) eliminuje čas strávený na znovu zadávanie dát a eliminuje riziko chýb tým, že zabezpečí prenos dátových položiek a BOM výkresov s použitím daného CAD nástroja do ERP systému.

Prepojením Enterprise Management (v minulosti Sage X3) a vašich technických EDM / PLM riešení je zaručené, že Audros vytvorí nové zdroje a to už od fázy návrhu, čo umožňuje výrazne znížiť dobu uvedenia výrobku na trh.

bodet-logo

Za posledných 30 rokov, Bodet-Osys prináša svoje odborné znalosti a vyvíja riešenia, ktoré môžu byť prispôsobené činnosti a veľkosti rôznych firiem. Rešenia Bodet-Osys pokrývajú širokú škálu potrieb, vrátane sledovania produkcie a vysledovateľnosti udalostí, plánovania, dielov a BOM a sledovania spotreby energie výrobných nástrojov.

Deveho partnerstvá

Aplikácia Quartis umožňuje operátorom a zariadeniam získať výrobné dáta v reálnom čase a ponúka vedúcim výroby v reálnom čase sledovanie výrobných dát a nástroje sledovateľnosti. Je plne prepojené so Enterprise Management (v minulosti Sage X3) , čím eliminuje potrebu papierovania.

Integrácia Quartis s Enterprise Management (v minulosti Sage X3) vám umožní ušetriť čas na revízii výroby a presnosť informácií zaručuje lepšie sledovanie objednávok.

Prostredníctvom Lean manufacturing ako súčasti procesu neustáleho zlepšovania môžete znížiť dodacie lehoty optimalizáciou výroby.

TENOR Partner

Firma Tenor je špecialista v oblasti host riešení EDI, je uznávaným poskytovateľom služieb v automobilovom priemysle, distribúcii a kozmickej technike. Svoje odborné znalosti prezentuje vo viac ako 45 krajinách s 1.300 zákazníkmi a 8.000 zmluvnými partnermi po celom svete. Produkty a služby firmy Tenor sú známe svojou dostupnosťou a kvalitou.

Deveho partnerstvá

Služby firmy Tenor EDI sú k Enterprise Management (v minulosti Sage X3) napojené prostredníctvom nového programu pre EDI SaaS služby štandardne od aktualizácie 9.

Konkrétne to znamená, že Enterprise Management (v minulosti Sage X3) U9 generuje pivotný súbor, ktorý je automaticky prenesený na platformu služby EDI spravovanú firmou Tenor (EDI EDIBASE). Táto platforma prevedie súbor do požadovaného formátu a odošle správu (dodací list, faktúru, atď.) k partnerovi zákazníka pomocou protokolu a telekomunikačnej siete partnera.

Naopak, obchodní partneri posielajú správy EDI (objednávky, dodacie plány a poznámky, faktúry, atď) do EDI EDIBASE platformy, ktorá ich prijíma, prevádza ich do formátu Sage Business Cloud, a potom ich prenáša do EDI modulu Enterprise Management (v minulosti Sage X3) U9.