Naše kancelárie

S pobočkami vo Francúzsku, Holandsku, Španielsku, Švajčiarsko na Slovensku a v Rumunsku si Deveho kladie za cieľ podporovať vás vo vašich lokálnych i medzinárodných rozvojových projektoch.

France

Deveho France

Paris | Lyon

Netherlands

Deveho Netherlands

Geldermalsen

Slovakia

Deveho Slovakia

Bratislava

Spain

Deveho Spain

Valencia

Romania

Deveho Romania

Bucuresti

Geneve

Deveho Swiss

Châtel-St-Denis