Deveho add-ons

Deveho ako Sage vývojový partner vydáva štandardné lokalizované verzie Enterprise Management (v minulosti Sage X3). Ponúkame katalóg lokalizovaných verzií jadra Enterprise Management (v minulosti Sage X3). Naše lokalizované verzie pokrývajú požiadavky daňových a miestnych pravidiel. Poskytujú aj prednastavené parametre pre zabezpečenie súladu s právnymi obmedzeniami a miestnymi účtovnými pravidlami.

Náš katalóg lokalizovaných verzií: Holandsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

V spolupráci s renomovanou audítorskou firmou ponúkame právny dohľad a  poskytujeme pravidelné aktualizácie našich lokalizovaných verzií Enterprise Management (v minulosti Sage X3). Ako Sage vývojový partner a člen Sage inovátor programu, ťažíme v predstihu z nových verzií Enterprise Management (v minulosti Sage X3), v súlade s rozvojovými plánmi Sage.

Okrem našich štandardných lokalizovaných verzií, Deveho vie tiež ponúknuť podporu na projektovej báze a lokalizovať Enterprise Management (v minulosti Sage X3) riešenie Sage pre danú krajinu. Týmto spôsobom sme lokalizovali Enterprise Management (v minulosti Sage X3) pre použitie v Luxembursku, Nórsku a Slovinsku.

Obchodné riešenia

  • Sklad zdieľaný naprieč rôznymi spoločnosťami
  • Integrácia WMS s logistickými partnermi
  • Automatický prenos dokumentov (EDM)
  • Automatická integrácia výmenných kurzov